Възможности на ОП Развитие на човешките ресурси да подпомогне туристическия бранш за решаване на проблеми с кадровата осигуреност

Уважаеми партньори,  

Най-любезно ви  каним да участвате в представянето на  Програма на Министерството на труда и социалната политика по  изключително актуална за  туристическият бранш тема:

"Възможности на ОП Развитие на човешките ресурси да подпомогне туристическия бранш за решаване на проблеми с кадровата осигуреност".

Срещата ще се проведе  на 12 февруари  2016г от 15:00ч  в  зала Пирин, етаж 1 в Inter Expo Center  Sofia.

Програмата, която е изключително подходяща за хотелиерите и обучението се поема от Министерство на труда и социалната политика, ще бъде представена от главен експерт на МТСП.

Вашето участие  е  важно за успеха на програмата. Очакваме Вашето потвърждение на  manager@sunlight-bg.com.