НАЦИОНАЛНИЯТ БОРД ПО ТУРИЗЪМ е един от организаторите на среща по време на ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2017 на тема: РЕФОРМИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА. OБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

На 17 февруари 2017 (петък), от 11:15 до 12:15 ч., зала Витоша, ИЕЦ, София.

Входът е открит за всички желаещи.