Министерството на туризма на Република България организира Международна кръгла маса на тема „Дигиталната трансформация в областта на туризма“.

Събитието е част от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и ще се проведе на 15 февруари 2018 г. в Интер Експо Център, гр. София в рамките на международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“.

Кръглата маса ще има за цел да почертае нарастващото значение на иновациите в туризма, дигиталната култура, иновативното управление и опазването на културното наследство.

В рамките на събитието ще бъдат дискутирани следните теми:

  • Новите икономически модели и дигиталната култура като фактори за бъдещото развитие на туризма

Дигитализацията и появата на нови дигитални бизнес модели оказват безспорно влияние върху туристическата индустрия. С появата на иновативни онлайн платформи потребителите организират своите пътувания онлайн. Някои от тези иновативни бизнес модели се основават на т.нар. споделена икономика. Макар това явление да предоставя възможности на тези, които предлагат услугата, както и на бъдещите туристи, то поставя въпроси по отношение на сигурността и развитието на дигитални умения и компетенции.

  • Дигитализацията и новите възможности за опазване на културното наследство

Ще се дискутира как дигитализацията допринася за опазването на културното наследство. Участниците ще обменят опит и мнения за това как иновативното управление на културното наследство може да се използва за стимулиране на устойчивото развитие на туристическия сектор.

  • В рамките на форума ще бъдат представени добри практики и изпълнени проекти за дигитализация в областта на туризма.