НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ УЧАСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА МТБ ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО

Създаване, мисия, академичен профил

През 1989 г. група интелектуалци основават „Дружество за нов български университет“ с цел реформиране на българското висше образование. С решение на Великото народно събрание от 1991 г. Дружеството получава статут на висше училище – Нов български университет (НБУ). Пръв Председател на Настоятелството и Ректор на НБУ е проф. Богдан Богданов, д.н.

Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е:

•да бъде ориентиран към своите студенти, като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят;

•да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания по международни

стандарти;

•да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени, като участва в тях със свои проекти.


Университетът определя своя академичен профил в областта на:

•науките за човека и обществото;

•природните науки и новите технологии;

•изкуствата.


Органи на управление

Основни органи на управление са Настоятелството на НБУ, Председателският съвет, Академичният съвет и Ректорът. Повече информация на адрес.

 

 Символи, церемонии и празници

•Логото на университета символизира четящия човек.

•Девизът Ne varietatem timeamus, създаден от проф. Богдан Богданов, д.н., в превод от латински означава „Да не се боим от разнообразието“.

•С академични церемонии НБУ отбелязва:

откриването на учебната година (1 октомври),
Деня на будителите (1 ноември),
Студентския празник (8 декември),
Деня на славянската писменост и култура (24 май) и други.

На Националния празник на Република България (3 март) се връчват Годишните награди на Ректора за най-добър преподавател и най-добър студент.
На 2 ноември се връчва Наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“, учредена на името на създателя на НБУ.